Dodací a platební podmínky

Platba bankovním převodem : Bankovní spojení - ČSOB, číslo účtu: 474239873/0300. Variabilní symbol je shodný s číslem Vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím e-mailu. Zboží Vám bude připraveno a obratem po obdržení platby na náš účet bude odesláno.
Dobírkou :
V hotovosti :
Zboží, které máme skladem je vyexpedováno do 24 hodin od objednání (při platbě na dobírku) či doručení platby na účet. U zboží, které se musí vyrobyt, budete inforováni o termínu dodání e-mailem (cca. 7-14 dní v závislosti na náročnosti výroby). V potvrzovacím e-mailu vždy obdržíte termín odeslání zboží.
Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list. Kupující může zboží převzít, zásadně až po jeho úplném uhrazení. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalů, svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky, musí Kupující sepsat s daným přepravcem škodní protokol, který obě strany potvrdí svým podpisem. Podpisem dodacího listu, Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.
Ceny zboží jsou vždy platné v době objednávky a jsou konečné.
*: s DPH, plus dopravné